Visar inlägg från juli 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Inga spår av någon drottning.

 Det har nu gått nästan en vecka sedan undersökningen den 18/7. Inlägget då slutade med önskan om både vackert väder och yngel i kupan vid nästa koll. Vackert väder har vi fått, varmt med över 30 grader men något yngel fanns inte vid kontroll i dag.

 Vad gäller vädret så är inte 30 graders värme något som bina är betjänta av. När det samtidigt är brist på regn, så blir det alldeles för torrt i marken för att eventuella blommor ska ge någon nektar. Bra  för bina och biodlaren är  runt 22 grader varmt och regn någon natt då och då. Någon mera honung är knappast att räkna med här men jag är mer än nöjd. Det samhälle vi följer i denna blogg har dragit in 104 kilo och drottningavläggaren har kvar ca 15 kilo i sin skattlåda .Sista skattningen var vid mjölksyra behandlingen i början på juli och sen har inte  vädret varit till binas fördel. 

 I stället för att förena med den gamla drottningens avläggare ska ett annat alternativ prövas. Det kommer förhoppningsvis  att tillsättas en ny parad drottning den första eller andra augusti. Det yngel som fanns på de senast tillsatta kakorna är nu i det närmaste helt utkrupet. För att inte några arbetsbin ska få för sig att börja lägga ägg sätts ett par ramar med yngel i olika åldrar nu ner i samhället. I stället avlägsnas ett par onödiga mörka pollenkakor. Så länge det finns yngel i samhället så börjar inga arbetsbin att lägga ägg utan istället anlägga drottningceller. Dessa får givetvis avlägsnas vid tillsättningen av ny drottning utifrån, men, om det blir några, kommer någon att tas tillvara för försök till parning i en liten avläggare. 

 Samhället kommer fortsättningsvis att fodras sporadiskt för att känna inflöde av energi. Det blir inte skattat mera från dem så nu övergår jag till att använda tunn sockerlösning som drivfoder.


Kontroll av drottningläget.

Efter att den 7/7 ha satt ner yngelramar i samhället, för att kolla om det finns någon drottning, öppnade jag i dag för att se resultatet. Det fanns inga drottningceller anlagda på de tillsatta kakorna i övre lådan. Då måste det ju finnas en drottning av något slag i kupan. Hela lådan kollades upp men ingen drottning syntes till och inte heller några ägg. Fastän vädret inte var det allra bästa, regnet hängde i luften, så lyfte jag av den övre lådan och kollade i nästa. hon kan ju vara i vilken som eftersom det inte finns något spärrgaller nu. 

 Inte heller där fann jag någon drottning, inget yngel och inte några ägg. Bina verkar lugna och harmoniska och dragbin kommer hem med pollen de få dagar de flyger. Hon finns nog där någonstans men är svår att upptäcka med mina dåliga ögon. Tiden börjar löpa ut för att det ska bli ett positivt resultat, men hon får några dagar till på sig att visa om hon är duglig. Parningsvädret har ju inte varit så tjänligt den senaste tiden.

 Efter den andra behandlingen med mjölksyran som skedde den 7/7 var nedfallet efter tre dagar endast 12 kvalster i detta samhället och 9 respektive 11 i de två andra. Det betyder att samhällena är relativt fria från kvalster nu när de bin som ska övervintra föds upp.

 Fram i mitten på veckan ska jag kolla igen. Finns inga spår av drottning då heller så kommer jag att förena detta samhälle med en av dess avläggare. Det görs enkelt genom att sätta avläggarlådan med drottning  överst med ett perforerat tidningspapper mellan lådorna. Fördelen med detta förfarande är att den gamla drottningen behöver inte avlägsnas. Särskilt i sådana fall då man inte vet om hon finns eller är omöjlig att lokalisera.

 Det har visat sig, vid förening av bisamhällen ,att det i de allra flesta fall är den övre drottningen som behålles av bina. En vecka efter  föreningen flyttas sedan drottninglådan med ynglet ner och blir bottenvåning.

 Men vi får se hur det blir. Nästa gång kanske det finns både vackert väder och ägg. Jag fortsätter drivfodra så länge vädret är så här uselt och drag uteblir.

 // Jano

 

  


Nu börjar bina jobba för övervintringen.

 Under senare  hälften av juli månad lägger bisamhället grunden för en bra övervintring. Då är det viktigt att samhället har bra förutsättningar för yngelproduktion. Det är nu äggen läggs för att från mitten av augusti förse samhället med de bin som kan överleva vintern. 

 Om honungen är skattad och fortsatt nektardrag uteblir, på grund av väder eller annan orsak, så måste samhället drivfodras. Det betyder tillförsel av socker- eller honungslösning i  40-50% koncentration. Detta foder ska ges i små mängder för att simulera ett nektardrag som får bina att mana på drottningens äggläggning

 Drivfoder kan ges med en honungsburk.


 Pluggen i foderbrädan tas bort och burken vänds upp och ner i hålet


 Efter ett par tre dagar tas burken bort för påfyllning så länge behov föreligger.

 Det är viktigt att det finns pollen tillgängligt för ambinas tillverkning av fodersaft till ynglet. Pollen brukar inte vara någon bristvara så här års, finns det inte att hämta ute så har bina lagt upp lager av detta i vaxkakorna.  

 Det finns flera ramar med pollen efter yngeluppehållet.

 Man ska alltid ha i åtanke att det är införsel av energi till kupan som styr drottningens äggläggning.  Det gäller även vid ett huvuddrags början då årets honungsöverskott ska lagras upp. Det är tiden från ägg till färdigt dragbi som är ett problem i sammanhanget. När huvuddraget är i juni så blir det inte dragbin av dessa ägg förrän draget är slut. Se inlägget Att öka honungsskörden. Däremot har en stor bimassa bildats som livnär sig på indragen honung när draget är slut. För en honungsproducent är det bra om arbetsstyrkan finns i rätt tid. Det är, som i annan verksamhet, inte bra att ha en massa arbetare anställda när inget finns att göra. 

 // Jano

 

Efter bekämpning av varroa.

  Nu har det gått några dagar sedan bina duschades med mjölksyralösning. Behandlingen gjordes den 5/7 och två dagar därefter uppskattades nedfallet av varroakvalster vara ca. 250-300st. Därför gjordes ytterligare en behandling då.  Samhället som följs här i bloggen hade inget yngel vid detta tillfälle, fastän det gått över en månad sedan delningen. De andra två hade yngel men inget som var färdigt för täckning.

 För att få klarhet i om vårt samhälle har drottning eller ej flyttades ett par yngelramar tillbaka från drottningavläggaren. Eventuellt kan den nya drottningen ha omkommit vid parningen, eller är hon bara lite sen av sig i starten av äggläggandet. När det misslyckas av någon anledning är det bra att ha den gamla drottningen kvar. I detta fall har jag säkrat med både hängslen och livrem kan man säga. Två av drottningcellerna togs till en avläggare i stället för att riva dem en vecka efter delningen. Där har en drottning kläckts och hon är parad och äggläggande. 

Visar det sig att samhället inte har någon drottning så är det för sent att låta dem fixa en ny. Då blir det en förening troligtvis med den lilla avläggaren.

 Eftersom det är över två veckor sedan det sista ynglet kröp ur cellerna så börjar bina bli lite för gamla som bra ambin. Därför var den ena ramen som flyttades över från drottningavläggaren full med moget yngel som kryper ut när som helst. Den andra hade ägg och späda larver som samhället, om behov föreligger, kan mata fram en drottning av.

 Första bästa regnfria dag ska läget kollas igen. För tillfället är vi inne i en regnig och blåsig period så bina, och även biodlaren, håller sig mest inomhus.

 // Jano

Den kommande vinterns testkupa.

 Kommande vinter blir den fjärde med mina övervintringstester  av små bisamhällen. På grund av mycket överflödigt utrymme vid övervintring på fem lågnormal har en ny övervintringslåda tillverkats för kommande vinters test. Den innehåller endast fyra hls-ramar. Själva stommen till lådan syns på bilden nedan vid sidan av den låda för fem lågnormal som använts de tre föregående vintrarna med mycket gott resultat. Den nya lådan är tillverkad av lister som sågats till från engångspallar. De genomskinliga väggarna är gjorda av en nerblåst trasig skiva i 6 mm. kanalplast från ett växthus. Lågnormallådan har väggar av 3 mm. plexiglas. Båda lådorna har nät över hela bottenytan med utrymme för nedfallsskiva.


  Den nya lådan kan, till skillnad från den äldre varianten, servas stående genom att locket är avtagbart. Det finns inga rambärarlister utan ramarna vilar på två 10 mm. rundstavar på lagom avstånd från botten och fixeras med en liten list i övre delen.  Ramarna ställs för s.k. kallbygge och även den gamla lådan har ändrats till detta. Enligt min mening kan ramarnas placering i förhållande till flustret inte ha någon större betydelse när nätbotten används över hela bottenytan. Det kan ändå vara intressant att se om det blir någon skillnad.

 Eftersom trälisterna, som håller ihop plastskivorna, är 13 mm passade det bra att fylla detta utrymme med tillskurna bitar av ett gammalt liggunderlag. Denna isolering limmades på 8 mm. byggskiva och kan lätt demonteras vid inspektion. Utanpå detta ska det vara en oisolerad huv av 12 mm. osb-skiva som väderskydd. Huven har ett avtagbart plåtklätt lock och är 60 cm hög. Det är den huv som lågnormallådan hade förra vintern så den är lite onödigt stor i sidled, men höjden ger ett utrymme över lådan med plats för foderburk. För detta ändamål används en lingonspann eller honungsburk.  Den lite större lågnormallådan ska få en frigolithuv kommande vinter.

 I slutet på denna månad ska lådorna förses med bin för vinterns test.

 // Jano

Behandling av bisamhället mot varroa.

 Nu har det gått över fyra veckor sedan samhället delades. Samhället är förhoppningsvis fortfarande fritt från täckt yngel. Det har varit lite ostadigt och blåsigt väder så det har dröjt lite över tiden för att det ska vara helt yngelfritt . Om drottningen redan börjat yngla så täcks inte ynglet förrän åtta dagar efter äggets läggning och varroahonan kryper inte ner i cellen förrän precis innan täckningen.Mjölksyralösningen har ingen effekt på kvalster som befinner sig i täckta yngelceller. Därför är mjölksyra ett perfekt alternativ i bekämpningen av varroa i detta läge, när alla kvalster som finns i samhället befinner sig på bina. Tiden är också rätt eftersom samhället kommer at ha relativt lite kvalster när den nya drottningen, med hjälp av samhällets arbetare, ska producera de bin som ska säkerställa övervintringen.

 Behandlingsmetoden anses arbetskrävande och lämpar sig bäst i mindre biodlingar. Fördelen med mjölksyran är att den betraktas som livsmedelshygieniskt okontroversiell och koncentrationen på syran är låg.  

 Det som behövs för behandlingen är 15%-tig mjölksyralösning, en blomspruta av något slag och en kaktång.

Mjölksyra, med en koncentration av 80%finns att köpa där övrig utrustning för biodling säljs.  För att få en 15%-tig lösning av mjölksyran blandar man 1 liter 80%-tig mjölksyra med 4,3 liter vatten. Receptet brukar vara angivet på förpackningens etikett. 

Vid tillblandningen, då man handskas med mer koncentrerade syror, skall  handskar och skyddsglasögon användas. Det skadar inte att även använda den utrustningen vid själva behandlingen av bina.  Vid tillblandning av lösningen ska syran hällas i vattnet. Det gäller för all tillblandning av lösningar där syra av något slag ingår för att undvika reaktion med syrastänk. Alltså syran i vattnet SIV.

 Då är vi framme vid själva behandlingen. Jag tycker inte det känns bra att spreja mjölksyra över honungskakorna, så det första jag gör är att lyfta av den översta skattlådan. Den är i regel färdig för skattning och det finns inte så mycket bin i den nu i slutet efter yngeluppehållet. Den skattlåda som nu står närmast yngellådan skattas också på kakor som är färdiga för slungning om det finns några. Annars skakas bina bara av och ramarna ställs i en tom låda som avlägsnas under behandlingen. Tomma slungade kakor sätts i skattlådan i stället och locket läggs på.

     Samhället efter skattning. Lådan till vänster honung till slungning och lådan i mitten skattlådan med honung som ska tillbaka till samhället efter behandlingen. Till höger de två yngellådorna som väntar på behandlingen med mjölksyran. Kupan i bakgrunden står sedan på tur att befrias från honung. Men först ska denna kupas honungslådor fraktas bort.

 Nu finns ingen honung som ska slungas kvar i samhället.  De som ska skattas placeras i en låda med lock för transport till slungning. De som ska tillbaka till samhället ställs i förrådet så länge.

 Ovanstående procedur hör ju egentligen inte ihop med mjölksyrabehandlingen, den skulle ju ändå göras.  Alla samhällena som ska mjölksyrabehandlas befrias på samma sätt från honungen innan jag återgår till den första kupan.

 Där har bina fördelat sig rätt så jämt på båda lådorna och är i full verksamhet med att slicka de slungade kakorna rena. På grund av denna nya aktivitet är bina väldigt lugna och stillsamma. Nu är det först och främst den undre yngellådan jag vill åt. Därför lyfts den nu relativt lätta övre lådan  av  och behandlingen påbörjas i undre lådan. 

 

 Kakan lyfts med kaktången. Hade nu inte kameran varit i den andra handen så hade jag sprejat kakan i detta läge.


 Behandlingen tillgår sedan på så sätt att man tar upp ram efter ram med kaktången och duschar varje sida av kakan där bina sitter. Vackert väder och vindstilla bör eftersträvas eftersom bina annars får en onödig nedkylning genom besprutningen. Men det är ju en sådan dag jag väljer för skattningen också.

 Mängden mjölksyralösning på varje sida av ramen med bin ska vara 5-6 ml. Man kan kolla hur många tryck på sprutan som behöver göras för denna mängd genom att provspruta i en mätkopp. Min duschflaska ger 1 ml. vid varje tryck så det blir 6 styck fördelat på varje sida av ramen

 Efter ett par dagar kollas nedfallet. Om flera hundra kvalster finns på uppsamlingsskivan kan en behandling till eventuellt behövas. När behandlingen är färdig får varje samhälle tillbaka sin tredje låda med den honung som inte var färdig för skattning.

 // Jano.