Visar inlägg från juni 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Liten blir stor. Juni 2016

  Ni kanske undrar hur det gick med de övervintrade små testavläggarna så jag tänkte skriva lite om dem. Det fanns ju inget omedelbart behov av några extra drottningar vid vårens tidiga genomgång av samhällena. Därför flyttades de små samhällena över till vanliga lådor vid genomgång i början på April.

 Vid undersökning av produktionssamhällena i början på Maj hade ett i övrigt starkt och bra samhälle börjat få puckelyngel. Antagligen, till följd av förra årets dåliga parningsväder, hade spermaförrådet börjat tryta för denna drottning. Det blev den lilla avläggarens drottning, övervintrat i låda med isolerad huv , som med sina bin fick rycka in som ersättare.

 Den andra lilla avläggaren som övervintrat med oisolerad huv fick utvecklas som den ville. Det kunde ju vara intressant att se hur ett så litet övervintrat samhälle klarar sig.    

Den 8/5 fanns yngel i fyra av de fem kakorna. Då lyftes två av yngelkakorna upp i en övre låda tillsammans med en foderkaka och ett par mellanväggar. undre lådan fick tre utbyggda kakor i stället. Nu befann sig samhället på två våningar med fem ramar i varje . Avdelningsluckor avskärmar tomrummet bakom.

 Den 23/5 var inte drottningen synlig men alla yngelramarna samlades i undre lådan tillsammans med utbyggda kakor. Spärrgaller lades över samt en tom låda. Eftersom jag inte visste var drottningen höll hus, så borstades alla honungsramar fria från bin framför flustret innan de sattes i överlådan som kompletterades med utbyggda kakor och mellanväggar. Efter denna operation har nu samhället tio ramar i yngellådan och fem  i skattlåda över spärrgaller.

 Den 3/6 Tog jag en yngelram och en foderram till min två-ramars observationskupa. Yngelramarna som varit med över vintern flyttades upp och nya utbyggda i yngellådan och skattlådan fylldes med mellanväggar så det blev tio ramar i varje våning. Det fanns nu ett par ramar som var rejält fyllda med honung.

 

 Den 14/6 skattades tre ramar som ersattes med slungade. Drottningen var ej synlig men det fanns både spätt yngel och ägg. Det var något yngel kvar i de täckta yngelkakor som flyttades upp över spärrgallret den 3/6.

 Den 24/6 Drottningen visade sig inte denna gång heller. Hon har varit väldigt duktig, det fanns sju nästan fulla kakor med yngel. Skattlådan var halv med honung. För bättre plats fick samhället  en ny skattlåda med hälften slungade ramar i mitten och mellanväggar vid sidorna. Denna nya låda ställdes närmast spärrgallret för att lättare kunna skatta den färdiga honungen i övre lådan.

 

Efter avslutad operation ser det ut på detta viset. Samhället till vänster är en drottningavläggare från ett av mina tre produktionssamhällen.

 Fortsättning följer om utvecklingen av detta samhälle som övervintrat som en väldigt liten enhet och ändå kommit igång så bra. Det har inte tagit någon skada av att, vid fotografering och vägning, utsättas för ljus och lyfts på och av vågen två gånger i månaden under vintern. 

 Mvh. Jano.
Slungning av honung.

 Nu flödar honungen in. Slungan har redan varit igång vid två tillfällen. I slutet på maj slungades rapshonung och nu  en vecka efter att den slutat blomma är det slungning som gäller. Det är viktigt att ta hand om honung efter oljeväxter snarast efter att de blommat över. I annat fall kan den kristallisera i kakorna och blir väldigt svår att både slunga och sila.

 Slingning av honung är en lite kladdig verksamhet. Därför sparar jag alla gamla dagstidningar som kommer väl till pass som täckmaterial av både golv och bord.   När man hållit på ett tag är det lätt att bara riva bort ett uppslag så är det lika rent som från början.

          

   När en honungsram är täckt så mycket som ramen på avtäckningsbordet så är den mogen för slungning. När det gäller rapshonung så räcker det att en remsa i överkanten är täckt.

                                                                                                                                                                                                                                    

         
            

             

               

 Efter denna början på säsongen så verkar det bli ett rekordår vad gäller honung.
 
 Med vänlig hälsning. från Jano.


Efter delningen.

 Den 10/6 var det 7 dagar sedan delningen av bisamhället som beskrivs i denna bloggs Året i bigården. Nu är tiden inne för en titt i samhällena, som nu är två.

Dragbinas kupa


 Jag börjar med kupan med dragbina på den ursprungliga platsen. Den behöver nu skattas på den sista rapshonungen. Som förra gången plockar jag ut några fulla ramar ur den översta lådan. De sätts i en tom låda på en botten vid sidan av. Ramarna lyfts ut med bina på och får hänga där så länge. Med hälften av ramarna kvar är lådan lättare att lyfta av . Den ställs ovanpå lådan mad de först utlyfta ramarna. och en täckskiva läggs på. Nästa skattlåda var inte så tung. Även  denna fick en täckskiva och lyftes åt sidan så länge.

 Nu var jag nere i yngellådan. Där fanns drottningceller på två av yngelramarna, tre på den ena och två på den andra. Den ramen som hade tre celler flyttades över till en  tom trågkupa av smålandsmodell med ytterligare en yngelram, en pollenram och en ram med honung. Denna avläggare fick även en tom utbyggd ram och en mellanvägg. Bina på några av de honungsramar som ska slungas borstades också ner i denna kupan.  

Den yngelram som hade två celler fick vara kvar i dragbikupan där de borttagna ramarna ersattes av utbyggda och mellanväggar. Spärrgallret lades nu på så jag vet att den blivande drottningen bara kan vara i nedre lådan. Hon är då lättare att hitta om jag vill märka henne när hon kommit igång med äggläggning.


Avläggaren med drottningenFrån kupan med drottningen, som står ca 10-15 meter bort, har nu bina kommit igång ordentligt med flygning. 

Avläggarens skattlåda

Det blev en snabbtitt under täckskivan och där var full rulle med honungstillverkning. Yngellådan brydde jag mig inte om att kolla denna gång. Det märks på flustertrafiken att de har det bra.

 Nästa ingrepp i samhället blir om tre veckor.  Då ska det behandlas mot varroa med mjölksyra innan det åter finns täckt yngel i yngellådan.

 Hälsning från Jano. 

Delningen av samhället.

 I går kväll kollade jag upp samhället.

Det var som jag trodde, drottningen fanns i den övre yngellådan vid förra delningsförsöket den 29/5.  Eftersom jag inte hittade henne då, skiftades yngellådorna och spärrgallret flyttades ner över den undre yngellådan. Denna operation gör det lättare, att efter några dagar, säkert bestämma i vilken låda hon är.

 Skattlådorna var nu relativt lätta att lyfta av eftersom de skattades vid ingreppet den 29/5. Ett täcklock lades över den övre yngellådan och även den flyttades till en tillfällig botten vid sidan om. Spärrgallret togs bort och letandet efter drottningen påbörjades. Hon hittades nästan med en gång på den ena av de utbyggda kakorna som sattes dit den 29/5.  Denna ram togs upp och synades lite närmare och där fanns nylagda ägg . Ramen hängdes åt sidan så länge medan jag letade efter en ram med både ägg och spätt yngel. Det är en sådan jag vill ha till dragbinas yngellåda  så att de säkert har material till en ny drottning. Denna ram märktes med ett häftstift och fick byta plats med  en yngelram från dragbilådan. Ramen som  drottningen gick på hängdes tillbaka.

Täckskivorna lades på och lådan med drottningen fördes åt sidan med sin botten så länge.

 På dess plats ställdes en ny botten med den andra yngellådan, nu utan drottning men med möjlighet att föda upp en. En ny skattlåda med slungade ramar och mellanväggar ställdes närmast spärrgallret och den ena av de befintliga skattlådorna lyftes tillbaka och locket på. Om  en vecka är det dags för skattning av den sista rapshonungen och då ska övertaliga drottningceller tas om hand på ett eller annat vis.

Drottningen med sin låda bars iväg 10-15 meter till en annan bänk. I detta fallet borstades inte några extra ungbin ner till drottningen utan hon fick med sig hela den ena befintliga skattlådan med bin i. Därför ställdes en glasruta på lut framför flustret för att de dragbin som följt med ska ta nytt märke och ev. stanna kvar på denna nya plats. En honungsburk med vatten smaksatt med honung ställdes i foderbrädan.

 Kameran kom inte med så några foton blev det inte. Men en berättelse om hur delningen av detta samhälle gick till.

  Med vänlig hälsning från Jano.