Visar inlägg från maj 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Delningen som inte blev av.

I dag var tanken att samhället skulle delas, men jag hittade inte drottningen. Min syn är lite dålig och hon blev inte märkt under sensommaren heller av samma anledning . Antagligen finns hon i den övre yngellådan för där fanns det mest öppet yngel .

 Följden blev att jag började med att skatta av 20 kg honung från samhället. Sedan drogs allt åt sidan och en ny botten ställdes på den gamla platsen. Den övre yngellådan sattes på denna botten. Ur denna skattades två fulla honungsramar som ersattes med utbyggda tomma. Spärrgallret lades på och den före detta undre yngellådan sattes på med i huvudsak täckt yngel. Skattlådan med slungade ramar och mellanväggar lyftes upp och allra överst ställdes skattlådan med honung som inte var färdig för slungning. Samhället får stå så ett par dagar så ska jag kolla då i vilken låda drottningen finns. Det fanns inga drottningceller i samhället så det är ingen överhängande svärmrisk.

 Om man ser till honungsskörden hittills på detta samhälle så har de annat att tänka på än svärmning. Det är andra gången som slungan är igång och sammanlagt 53 kg har det gett på bara detta samhälle. Det är styrkan på samhället och det fina vädret när rapsen har blommat som är anledningen.

 / Jano

Invintringen.

De flesta bin som finns i kupan i slutet av augusti är resultatet av de ägg som drottningen lagt i senare delen av juli och början av augusti. Yngeluppehållet i juni och början på juli, Delningen av bisamhället. , gör att inga bin som inte kan överleva vintern finns i kupan när bina har lagt av för säsongen i slutet av september. De kommer att klara vintern med glans, om de bara får de rätta förutsättningarna. Binas vinterklot  

Äggläggning pågår fortfarande in i september  och det kommer att födas nya bin hela september månad ut. 

De breda lådor som används i biodlingen i dag, fungerar jättebra i honungsproduktionen och för binas liv under sommaren. Kruxet är att de är alldeles för stora i sidled i förhållande till en normal vinterklunga av bin. Denna är inte större än ca 25 cm i diameter vid minusgrader. Lådornas utrymme går ju enkelt att minska ner på ena hållet med en extra lådvägg. Därför låter jag yngellådan bara ha sju eller åtta ramar till ett normalstor samhälle. För avläggare kan det räcka med fem ramar i yngellådan.

           Med en flyttbar vägg eller avdelningslucka kan utrymmet anpassas efter behov.                                                                                                                                                                   

 I slutet på augusti öppnas yngellådorna  och alla kakor med yngel samlas i den ena lådan.  Ramantalet i denna låda bestäms efter yngelmängd. Samtidigt kollas att den drottning som ska vara kvar finns där. Alla täckta honungskakor, tomma yngelkakor och överflödiga pollenkakor tas bort.  De kakor som blir kvar sätts i en låda som fylls med ljusa utbyggda kakor med samma antal ramar som i yngellådan. Denna låda ställs ovanpå yngellådan utan spärrgaller. På dessa två lådor, som nu sammanlagt innehåller 12-14 ramar, ställs foderlådan. Vinterfodring med sockerlösning påbörjas när bina slutat flyga på kvällen och pågår till bina dragit ner så mycket  att utrymmet över yngelavdelningen blir fyllt. Finns  sex ramar i skattlådan betyder det 12 kilo socker löst i 8 liter varmvatten. 

 Om bina vill fortsätta med yngelproduktion ytterligare en tid, så har de möjlighet till detta, efter att de fått sitt vinterfoder över yngelnästet. Men de slutar  med denna sysselsättning  när det blir kallare och draget upphör helt.

 Vinterrummet är nu organiserat på samma sätt som bina själva hade det innan jag tog deras honung, yngel under och honung överst. Efter ett par tre dagar är allt foder neddraget och foderlådan tas bort. Därefter är det varroan som ska ha den sista smörjelsen för året. Det sker med myrsyra enligt den så kallade tedbladsmetoden. Man bör inte utsätta samhället för myrsyra vid för hög utomhustemperatur men i mitten på september brukar det vara perfekt vid 15-17 grader.  Burken får stå på tills inga kvalster längre faller ner på uppsamlingsskivan under nätbottnen.

 Någon gång under senare delen av september öppnas samhället för sista gången under året. Det som då kollas är att drottningen finns kvar välbehållen efter myrsyrabehandlingen. Även foderplacering kontrolleras att det blivit enligt tanken. För en hobbyodlare tar det inte många minuter att se till så att fodret finns på rätt ställe. Bina ska inte kunna  missa det under vintern om de skulle behöva extra energi utöver det de upplagrat i kroppen under hösten. 

 När hösten övergår i vinter, med temperaturer på bara några plusgrader, lämnar bina sitt foderförråd och drar sig ner på före detta yngelkakorna. Där organiserar de sin vinterklunga i och på de nu tomma yngelcellerna. Det sägs att bin kan invintras på många olika sätt och överleva vintern. Men tveklöst är det binas egen strategi för en bra övervintring som fungerar bäst. De lagrar inte honungen över yngelavdelningen för att vi biodlare lättare ska komma åt den. Kolla även detta inlägg Varroan är inte bara elände. Där beskrivs orsaken till mina numera problemfria övervintringar av bina.

 Mvh. Jano.


 

 

Slungning av foderramar.

 På grund av mitt sätt, eller rättare sagt binas sätt, att övervintra så behöver de bara hälften av det givna fodermängden på tolv kilo efter vintern. Övertaliga foderramar ersätts med tomma utbyggda  under våren för att inte blockera drottningens äggläggning. 

 Det brukar bli två- tre ramar på från varje samhälle som måste bort innan nektardrag utifrån startar på allvar. Eftersom ramarna behövs så startades slungan i dag och dessa slungades rena från sitt innehåll. Denna sockerhonung förvaras i en märkt 28-kilos hink mörkt och svalt i honungsförrådet. Detta ges blandat med vatten som drivfoder efter slutskattningen i augusti innan  vinterfodringen. 

 Sedan diskades slungan och avtäckningsutrustningen inför skattning och slungning av honung inom de närmaste dagarna. Den första skattlådan var nästan färdig för slungning när den andra skattlådan sattes på för ett par dagar sedan. 

 Den första honungsslungningen brukar inte inträffa förrän en till två veckor in i juni.  Det är  väldigt ovanligt att slunga honung redan i maj. Det har aldrig hänt under min tid som biodlare. 

 // Jano


Den andra skattlådan.

Vid kontroll idag så var det trångt för bina i kupan. Den första skattlådan var nästan full men honungen var inte tillräckligt täckt i all ramarna.  

 Denna ram innehåller  honung från maskros och fruktblommor. 

Det är dags för andra skattlådan. Den ska stå närmast spärrgallret över yngellådorna.  Orken är inte längre vad den varit ,det kändes för tungt. För att lyfta av  den befintliga skattlådan fick jag plocka ur några av ramarna till en tom låda på en botten vid sidan om. För att komma ifrån problemet med tunga skattlådor går det att använda två med fem ramar i stället för en med tio . Det får nog bli lösningen till nästa säsong om jag ska fortsätta med bina.

Den nya skattlådan får bara två utbyggda kakor i mitten och resten mellanväggar för utbyggnad. Med några färdigutbyggda kakor finns det utrymme färdigt för honungslagring medan byggarbeterskor efterhand bygger ut mellanväggarna..

Det sägs att bygga vaxkakor kräver mycket energi och därför ska utbyggda kakor användas i skattlådorna. Att det krävs energi att producera vax  stämmer säkert, men det är inte lätt att förhindra. Man måste inse att bisamhället är en organism med bin i olika ålder och funktion. För att bisamhället som helhet ska fungera bra, måste det vara harmoniskt och full sysselsättning råda. I annat fall göds missmodet och arbetslusten avtar .De arbetslösa ungdomarna som jobbar i byggsvängen vet inte vad de ska göra. För att få användning för sitt vax , och på något sätt sysselsätta sig, börjar de bygga vildbygge. De bygger ihop ramarna och kladdar ner med vax i utrymmet mellan ramar och täckskivor. De bygger också om gamla kakor och anlägger viseceller. Detta kan göra att mer än halva samhället ger sig ut i svärm redan innan maj månad är slut. Att inte låta byggbina få använda sin produktion av vax och bygglust på ett vettigt sätt hämmar honungsproduktionen.

 Skattlådan med honung ställs tillbaka överst och de urtagna kakorna sätts tillbaka. Den får nu stå kvar några dagar tills honungen är färdigbehandlad av bina. 

Bilden är tagen från takfönster på andra våning i vårt hus. Lite mörk för att det gula fältet skulle framträda.

 Eftersom ett  rapsfält börjat blomma närmare än hundra meter från kuporna, så tas denna skattlådas till slungning inom de närmaste dagarna. Den  ställs sedan tillbaka närmast spärrgallret med hälften slungade kakor och hälften mellanväggar. De slungade kladdiga kakorna ger samhället en extra kick och mellanväggarna byggs fort ut av byggbina.

 // Jano

Kontroll av drönarramen.

 Nu har det gått en vecka sedan den första skattlådan sattes på. Samtidigt hängdes en tredelad tom ram in i den övre yngellådan. Det är dags att se om bina har byggt något på den och eventuellt skära ut två av fälten. Normalt byggs ramen ut jämt, det vill säga alla tre sektionerna är vanligtvis mer eller mindre utbyggda efter första veckan.

   

Bina har varit flitiga och byggt ut hela ramen med drönarceller. Drottningen har även besökt ramen med följd att det finns öppet yngel och ägg i alla tre fälten. Det som ska göras i dag är att skära ut de två högra fälten. Dessa lägger jag i min lilla solvaxsmältare.

  
Det blir 70-80 grader varmt i denna låda när solen steker.

Om en vecka 19/5 är det dags igen och då skärs fältet längst till höger ut. Efter ytterligare  sju dagar 26/5 är första fältet helt täckt och skärs ut innan drönarna börjar kläckas. Sedan skär jag ut fälten i tur och ordning varje vecka så länge det är meningsfullt. Det vill säga så länge det finns några varroakvalster att fånga. Hittar jag inga i den första utskärningen av täckt yngel så avbryts det hela. Ramen tas bort och en utbyggd tom ram sätts i dess ställe.

//Jano

 


 Den första skattlådan

 Det har nu gått ett tag sedan samhället inspekterades. Det var den 20 april  som avdelningsluckorna togs bort och hela lådorna fylldes med utbyggda ramar och mellanväggar. Redan då hade drottningen varit nere i den undre lådans övre del, där det fanns täckt yngel i tre ramar. Det fanns gott om bin och även blivande, så jag skiftade lådorna för att drottningen skulle få det ledigaste utrymmet överst. 

 Det är nu två veckor sedan detta gjordes  och det kan vara läge för en ny inspektion. Varmare väder framöver, med blommande lönn och maskrosor, gör att bina behöver plats för honungen. Hittills har det varit kallt och otrevligt för bina att flyga ut så sälgen fick blomma i fred för bina. De har fått vatten i drivfoderburken inne i kupan, så det har de också sluppit att hämta ute. 

 Som vanligt ser jag till att allt finns till hands innan kupan öppnas. En botten, kupkniv, borste,och rökpust. Tredelad drönarram och ramhållaren för att hänga upplyft ram på  Skattlådan med nya ramar står på en bänk bakom så länge.

 Ett par pustar rök in genom flustret. Efter någon minuts väntan lyfts övre lådan av och ställs på bottnen vid sidan om. Sladdarna till temperaturgivarna är så långa så det går bra med lite lirkande. Pusten får tjänstgöra igen och bina tvingas ner mellan ramarna och en täckskiva läggs över främre hälften av lådan för att spara deras värme  och hålla nere bina. 

          Undre yngellådan utan och med täckskivan.

     Den bakre ramen lyfts upp fortfarande nästan full med vinterfoder och hängs på den yttre ramhållaren som är en mycket praktisk grej.  Nu finns utrymme för att dra ramarna bakåt. Den tredje ramen lyfts upp och där finns yngel varför jag kollar även ramen bakom. Där finns yngel och ägg på den sida som var vänd framåt. Hela rampaketet dras bakåt och täckskivan läggs nu över de bakre ramarna. Ramen närmast flustret lyfts upp, den innehåller bara pollen och en aning foder . Andra ramen också pollen men tredje ramen har yngel i vänstra delen  och foder i högra. Även den fjärde ramen har yngel mest i den vänstra delen och tom i övrigt. Undre lådan har alltså yngel i olika stadier i sex ramar.

Temperaturgivarna tas b ort och alla ramarna förs tillbaka framåt med täckskivan över. Den bakre ramen som bara innehöll foder byts ut mot en ny utbyggd. Den sätts närmast ynglets bakre ram.och ramhållaren med foderramen avlägsnas. täckskivan tas bort och ett par svep med pusten över ramarna får bina att krypa ner och den övre lådan lyfts tillbaka på sin plats. 

  Vattenburken tas bort, den behövs inte mera, och kupkniven sticks in under täckskivan  som bändes loss . Här var det gott om bin och drottningen finns troligtvis i denna låda nu.  

  Här syns ramhållaren som hängs över framkanten på lådan . Väldigt praktiskt när en ram behöver lyftas ut. Skattlådan som ska på står nu på bottnen bredvid.

 På samma sätt som underlådan jobbar jag mig genom denna . De två mellanväggarna som sattes i  där bak förra gången är nästan färdigbyggda. Den ena tas bort så länge och hängs på ramhållaren, så jag får arbetsutrymme. Nu drar jag bakåt alla ramarna, lägger täckskivan över bakre halvan och börjar framifrån. Även här är det pollen och foder i första ramen. Den andra har mest nyindragen nektar och i den tredje finns späda yngel och ägg samt foder. Temperaturgivarna avlägsnas även från denna låda, de satt här mellan ram tre och fyra. Ramarna förs fram och jag kikar ner mellan dem för att se hur många som finns yngel i. Här är inte så många som i den undre lådan och det är mest spätt yngel och ägg. De tre ramarna i mitten har täckt yngel i övre delen.  I denna låda finns det fem ramar yngel i olika mängd.

 Foderramen som satt längst bak tas bort och en en tredelad drönarram för att fånga varroakvalster sätts i bakom sista yngelramen. Ramarna rättas till, täckskivan tas bort och lite rök driver ner bina. Spärrgaller läggs på och skattlådan sätts på med fyra utbyggda ramar i mitten och tre mellanväggar framför och tre bakom. Täckskivor och lock läggs på och så var det klart.

 Nu dröjer det ca en vecka till nästa ingrepp som endast är ett lyfta av skattlådan och skära ut ett fält i drönarramen. 

  / JanoTemperaturen i kupan under april.

 Aprilvädrets månad är slut. Det har inte varit många dagar med flygväder för bina, men de har foder kvar i skafferiet. Redan i början på månaden hade de fått upp temperaturen över 30 grader i större delen av kupan.

Den 4 april var utetemperaturen uppe på 15-16 grader. Sedan blev det kallare igen några dagar. Det dröjde till dag 11 och 12 innan bina flög med någon reda och då var temperaturen över 30 grader i hela kupan. Resten av månaden har varit kall och blåsig och flera dagar under 10 grader än över. Men i övre lådan och vänstra delen av nedre har det vari 34-35 grader ända sedan dag 10 och nu i slutet på månaden är även nedre högra givaren uppe i närheten. Det visar att yngel antagligen finns i större delen av kupan. 

 Första bästa fina dag ska läget kollas och skattlåda sättas på. 

Mvh. Jano


Drottningens låda efter delningen

En vecka efter delningen av samhället är det flygning även från drottningens låda. Det kommer åter in nektar och drottningen vill  öka sin äggläggning igen. Jag passar på att ta en titt i lådan när jag ändå är i bigården. Eftersom här inte var mycket täckt yngel vid delningen så går utvecklingen här inte så fort så någon annan åtgärd än foderkontroll behövs inte denna gång.

  Efter ytterligare någon vecka lyftes honungsramar från yngellådan till en skattlåda. Där dessa togs ersätts med utbyggda kakor. Därefter  läggs ett spärrgaller över yngellådan och skattlådan ställs på. Den utfylls med  utbyggda ramar i mitten och mellanväggar i övrigt. Inom kort är det yngel som fanns vid delningen färdiga bin som kryper ur sina celler och yngelrummet räcker gott för drottningens verksamhet juni månad ut. Om inte vädret hindrar binas verksamhet allt för mycket kan ytterligare en liten avläggare göras för att bereda plats för äggläggningen.

 Någon gång under senare delen av juli, i samband med skattning tittar jag ner i dragbinas yngellåda. Där går nu förhoppningsvis den nya drottningen och lägger ägg. Ser jag henne så passar jag på att märka henne med årets färg och hon får sedan fortsätta sin gärning. 

 Skulle vid denna inspektion varken finnas ägg eller yngel och ingen drottning hittas så är det bara konstatera att drottningen försvunnit vid parningen. Då är det bra att den gamla drottningen finns och det är bara att förena samhället igen. Men det är inte ofta som parningen av den nya drottningen misslyckas. 

 I mitten på augusti finns två samhällen av det ursprungliga som fanns på våren. En äldre drottning i det ena och årets drottning i det andra. Är den gamla drottningen äldre än två år ska dessa förenas. All honung som är tillräckligt täckt tas till slungning, resten samlas i en låda som ställs åt sidan så länge. Yngellådan med den nya drottningen ställs över den gamla drottningens yngellåda med ett perforerat tidningspapper emellan. Drottningarna behöver inte sökas upp. Den drottning som befinner sig i den översta lådan behålls av bina i de allra flesta fall. När yngellådorna är på plats läggs spärrgallret på och den kvarvarande skattlådan ställs överst.

 Är den gamla drottningen bara årsgammal så får de fortsätta i varsitt samhälle. Om nektardrag  är dåligt, drivfodras bina under augusti så att inte yngelproduktionen avstannar,  och båda invintras. Samhället med årets drottning säljs då som produktionssamhälle på våren.

 Den delning av samhället som beskrivits  för Att öka honungsskörden. Fungerar inte om samhället inte är tillräckligt starkt för delningen. Det beror i hög grad på hur samhället fått eller inte fått övervintra och i vilken kondition det är på våren.

 Hur invintringen går till kommer att beskrivas i ett senare inlägg.

  Mvh. Jano