Visar inlägg från april 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Varför bin drabbas av utsot.

  Utsot är ingen sjukdom utan kan bero på flera olika  orsaker. Utsot är  oftast en följd av stress som bina, genom biodlarens försorg , utsätts för. Den allra vanligaste orsaken är att bina tvingas bilda sin vinterklunga på foderfyllda kakor. Här har de ingen möjlighet att få till en fungerande vinterklunga utan är hänvisade till värmeproduktion genom ämnesomsättning med hög foderförbrukning.

 Bina har en förmåga att reglera fuktigheten i vinternästet genom att lagra metaboliskt vatten i ändtarmen. Vid behov avdunstas detta genom transpiration för att höja fuktigheten i klungan. Kombinationen av mycket avföring i tarmen och detta lagrade vatten gör att bina inte kan hålla sig. Tömningsreflexen utlöses när ändtarmsinnehållets vikt motsvara 40% av biets totala kroppsvikt. Därmed är olyckan skedd och en sanitär olägenhet uppstår som, i värsta fall, slutar med samhällets undergång. Det är för att slippa onödig foderförbrukning, som bina använder yngelavdelningens under vintern tomma celler som utgångspunkt för sitt vinterklot - klunga.  Se inlägget om Binas vinterklot  

 Utsot kan bero på för sen invintring, vilket ger ett dåligt behandlat och bristfälligt täckt foderförråd.

 Utsot kan bero på att samhället är för trångt invintrat och kupan välisolerad. Bina har då ingen möjlighet att sänka temperaturen genom att sprida sig. Detta kan ge upphov till att yngling startar och följden blir en orolig vintervila.

 När ett bisamhälle är stressat under vintern är bina oroliga och flyger ut i kyla och dåligt väder. Detta för att tömma tarmen eller hämta vatten. En mängd bin förolyckas på detta sätt  samhället försvagas  och kan gå sin undergång till mötes.

 Det finns flera gissningar om varför bin får problem med magen under vintern. En handlar om att göra det enkelt för sig och föra över ansvaret på bina själva. Det sägs att det beror på att bina drar hem till kupan mögelsporer och jäst nektar under höstens flygningar. Tillsammans med fukt i kupan anses detta vara orsaken till utbrott av magsjuka hos bina. 

 Fukt i kupan under vintern med mögel och jäst foder  beror på för sen och felaktig invintring. Bina har inte hunnit täcka fodret ordentligt innan det blivit för kallt. 

  Hälsning från Jano

 

 

Årets första koll i kupan.

  Än är det enligt min mening för kallt för en riktig genomgång av kupan. Det är bara 10 plusgrader ute,men det kan vara intressant att kolla hur det ser ut med fodermängd nu när bina har  varit igång ett par veckor. Täckt yngel finns inte ännu i denna avläggare , möjligen kan ägg och spätt yngel finnas i främre vänstra delen av övre lådan. Temperaturgivaren sitter mellan ram tre och ram fyra och visar 29 grader.

 

 Detta är den avläggare som temperaturen registreras i . Bina syns nu uppe i den övre lådan och har löst upp klungan. På denna bild syns avdelningsluckan bakom ramarna. Den utgör bakre väggen när utrymmet behöver minskas ner.

 

 Denna bild visar hur även undre lådan är nerminskad . Det finns alltså 12 ramar i denna avläggare . Bina invintrades med sex ramar yngel i nedre lådan, samt sex ramar i övre lådan med 12 kg foder i.

 

 

 Det finns gott om foder kvar, de tre bakre ramarna ser ut som bilden visar. Nu kan jag lugnt vänta på en riktigt varm go dag innan jag kollar yngelmängd och tillstånd i övrigt.  

En solig lugn dag i mitten på april ,med minst 14-15 grader varmt, brukar jag öppna bikuporna för att få den första informationen om samhällets status.

 När ett bisamhälle ska öppnas är det bra att tänka till lite extra så att det inte behöver vara öppet för länge. När täckskivorna tas bort blir det tvärdrag genom kupan och yngel i puppstadiet kan lätt ta skada när temperaturen ute är låg. Ägg och larver är däremot mera känsliga för uttorkning än avkylning.

 På grund av ovanstående är det bra att ha allt som kan behövas inom räckhåll för att kunna utföra kontrollen så snabbt som möjligt. Täckskivor som är rena från vax och propolis, utbyggda ramar och mellanväggar är bra att ha till hands. Kupkniv, borste och rökpust är också bra att ha. Tidigt på våren är de flesta bin lugna och samarbetsvilliga. De går lätt att mota bort med några tryck ljummet vatten från en blomspruta, men jag har alltid rökpusten tänd vid jobb med bina. Skyddsutrustning i form av overall eller jacka med slöja samt handskar kan vara lämplig klädsel. Handskar vill nog en nybörjare gärna ha, men efter några  år upptäcks att det är mycket lättare att jobba utan.

 Det man behöver kolla upp så tidigt som möjligt är att det finns foder i kupan så att det räcker tills drag på nektar utifrån börjar. Har bina invintrats så att de kan använda sin egenisolering på rätt sätt så förbrukas inte mycket foder under själva vintern. Det är under mars, april, när samhället ska värma yngel, som det mesta av det givna vinterfodret förbrukas.

  Att det finns en fungerande drottning är också viktigt att konstatera. Hur mycket yngel finns det och har drottningen plats för äggläggning.

 Ett par pustar rök i flustret, någon minut innan kupan öppnas, är aldrig fel. Det har en lugnande verkan på bina och det går mycket lätt att jobba med dem. Nu på våren sitter bina i den övre lådan, Det första blir att lyfta denna åt sidan på en tillfällig botten utan att öppna den. Nu är det bra att ha en skiva till hands som täcker halva utrymmet på den blottade lådan så att lådan är öppen så lite som möjligt. Eftersom jag inte har mer än högst 8 ramar i varje låda under vintern, finns det gott om plats att sära på ramarna. De ramar som nu finns i undre lådan var yngelramar förra sommaren. Alla utom eventuellt någon fin pollenram byts ut mot nya utbyggda. Antalet ramar får vara detsamma till nästa genomgång.

 Den övre lådan lyfts tillbaka på sin plats. Den öppnas försiktigt och avdelningsluckan bakom ramarna dras bakåt. De bakre ramarna säras lite och man ser lätt hur det är med foder utan att behöva lyfta upp dem. Efter foderkoll dras halva ramantalet bakåt i ett paket. Finns yngel så syns även detta utan att lyfta någon ram. Ytterligare ett par ramar framför och ett par bakom säras på lite så att det går att se ner mellan dem.På detta sätt får jag en uppfattning om hur mycket yngel som finns. Mörka tomma kakor byts även här ut mot nya utbyggda. Dessa placeras i anslutning till befintliga yngelramar och foderramarna sätts i ytterkanterna. I detta tidiga skede står jag inte och letar efter drottningen, finns yngel så finns även drottning. 

 Samhället läggs igen och inspektionen är avslutad. Samhällets status noteras i anteckningsboken inför nästa inspektion som utförs om ca två veckor. Då finns säkert yngel även i undre lådan så lådorna kommer att skiftas och fyllas med utbyggda ramar och mellanväggar.

 På samma sätt avverkas alla bisamhällena i bigården.

 

Temperatur i kupan mars

Nu är mars månad avverkad och bina har börjat flyga. Temperaturen i övre lådan har en relativt jämn utveckling med några små pucklar. Den 10 mars var bina ute för första gången och det avspeglar sig i en högre temperatur i den undre lådan. Denna dagen var den första fina vårdagen med snudd på 10 grader utomhus.

  

Den 19/3- 25/3 var bina ute lite varje dag. Det var då 9-11 grader ute och värmen stiger i övre lådan. Givarna i den övre lådan visar en temperatur på 27-28 grader och det  är varmast i den vänstra delen, som det varit hela vintern.  Äggläggning är antagligen påbörjad i vänstra,nedre delen av övre lådan. De sista dagarna i mars har varit regniga och blåsiga och bina har hållit sig inomhus.I den undre lådan finns  inte mycket verksamhet i området under givarnas placering. Temperaturen där följer utetemperaturen när ingen genomgångstrafik är aktuell. 

Nyare inlägg