Utsot är ingen sjukdom utan kan bero på flera olika  orsaker. Utsot är  oftast en följd av stress som bina, genom biodlarens försorg , utsätts för. Den allra vanligaste orsaken är att bina tvingas bilda sin vinterklunga på foderfyllda kakor. Här har de ingen möjlighet att få till en fungerande vinterklunga utan är hänvisade till värmeproduktion genom ämnesomsättning med hög foderförbrukning.

 Bina har en förmåga att reglera fuktigheten i vinternästet genom att lagra metaboliskt vatten i ändtarmen. Vid behov avdunstas detta genom transpiration för att höja fuktigheten i klungan. Kombinationen av mycket avföring i tarmen och detta lagrade vatten gör att bina inte kan hålla sig. Tömningsreflexen utlöses när ändtarmsinnehållets vikt motsvara 40% av biets totala kroppsvikt. Därmed är olyckan skedd och en sanitär olägenhet uppstår som, i värsta fall, slutar med samhällets undergång. Det är för att slippa onödig foderförbrukning, som bina använder yngelavdelningens under vintern tomma celler som utgångspunkt för sitt vinterklot - klunga.  Se inlägget om Binas vinterklot  

 Utsot kan bero på för sen invintring, vilket ger ett dåligt behandlat och bristfälligt täckt foderförråd.

 Utsot kan bero på att samhället är för trångt invintrat och kupan välisolerad. Bina har då ingen möjlighet att sänka temperaturen genom att sprida sig. Detta kan ge upphov till att yngling startar och följden blir en orolig vintervila.

 När ett bisamhälle är stressat under vintern är bina oroliga och flyger ut i kyla och dåligt väder. Detta för att tömma tarmen eller hämta vatten. En mängd bin förolyckas på detta sätt  samhället försvagas  och kan gå sin undergång till mötes.

 Det finns flera gissningar om varför bin får problem med magen under vintern. En handlar om att göra det enkelt för sig och föra över ansvaret på bina själva. Det sägs att det beror på att bina drar hem till kupan mögelsporer och jäst nektar under höstens flygningar. Tillsammans med fukt i kupan anses detta vara orsaken till utbrott av magsjuka hos bina. 

 Fukt i kupan under vintern med mögel och jäst foder  beror på för sen och felaktig invintring. Bina har inte hunnit täcka fodret ordentligt innan det blivit för kallt. 

  Hälsning från Jano