Nu har vi kommit till mitten av mars och jag tyckte det var dags att kolla upp tillståndet i de små testavläggarna. De vägdes i mitten på januari. Då hade den oisolerade lådan lättnat     2 kg och den isolerade 2.5 kg sedan invintringen. Nu efter ytterligare två månader vägdes de igen och  den oisolerade hade lättnat 1 kg till och den isolerade 1,5. Det visar att om samhället är isolerat så förbrukar bina mera foder än de skulle behöva om det inte vore isolerat. Att isolera bisamhällena  mot kyla är inget som sparar vinterfoder. Risken är i stället att de får för varmt och har svårt att komma till vila. 


  

I den oisolerade lådan sitter bina fortfarande hårt i klunga .

 

 

I den isolerade lådan är klungan mera upplöst.

Inga bin  har ännu varit utomhus. Här, mitt i Halland,  är det grått och mulet. Den högsta temperaturen hittills har varit 9 grader och det lockar inte ut mina bin. I dag är här bara 5 plusgrader. Foder finns kvar för de fick 6 kg var vid invintringen.

 Hälsning från Jano