Ni kanske undrar hur det gick med de övervintrade små testavläggarna så jag tänkte skriva lite om dem. Det fanns ju inget omedelbart behov av några extra drottningar vid vårens tidiga genomgång av samhällena. Därför flyttades de små samhällena över till vanliga lådor vid genomgång i början på April.

 Vid undersökning av produktionssamhällena i början på Maj hade ett i övrigt starkt och bra samhälle börjat få puckelyngel. Antagligen, till följd av förra årets dåliga parningsväder, hade spermaförrådet börjat tryta för denna drottning. Det blev den lilla avläggarens drottning, övervintrat i låda med isolerad huv , som med sina bin fick rycka in som ersättare.

 Den andra lilla avläggaren som övervintrat med oisolerad huv fick utvecklas som den ville. Det kunde ju vara intressant att se hur ett så litet övervintrat samhälle klarar sig.    

Den 8/5 fanns yngel i fyra av de fem kakorna. Då lyftes två av yngelkakorna upp i en övre låda tillsammans med en foderkaka och ett par mellanväggar. undre lådan fick tre utbyggda kakor i stället. Nu befann sig samhället på två våningar med fem ramar i varje . Avdelningsluckor avskärmar tomrummet bakom.

 Den 23/5 var inte drottningen synlig men alla yngelramarna samlades i undre lådan tillsammans med utbyggda kakor. Spärrgaller lades över samt en tom låda. Eftersom jag inte visste var drottningen höll hus, så borstades alla honungsramar fria från bin framför flustret innan de sattes i överlådan som kompletterades med utbyggda kakor och mellanväggar. Efter denna operation har nu samhället tio ramar i yngellådan och fem  i skattlåda över spärrgaller.

 Den 3/6 Tog jag en yngelram och en foderram till min två-ramars observationskupa. Yngelramarna som varit med över vintern flyttades upp och nya utbyggda i yngellådan och skattlådan fylldes med mellanväggar så det blev tio ramar i varje våning. Det fanns nu ett par ramar som var rejält fyllda med honung.

 

 Den 14/6 skattades tre ramar som ersattes med slungade. Drottningen var ej synlig men det fanns både spätt yngel och ägg. Det var något yngel kvar i de täckta yngelkakor som flyttades upp över spärrgallret den 3/6.

 Den 24/6 Drottningen visade sig inte denna gång heller. Hon har varit väldigt duktig, det fanns sju nästan fulla kakor med yngel. Skattlådan var halv med honung. För bättre plats fick samhället  en ny skattlåda med hälften slungade ramar i mitten och mellanväggar vid sidorna. Denna nya låda ställdes närmast spärrgallret för att lättare kunna skatta den färdiga honungen i övre lådan.

 

Efter avslutad operation ser det ut på detta viset. Samhället till vänster är en drottningavläggare från ett av mina tre produktionssamhällen.

 Fortsättning följer om utvecklingen av detta samhälle som övervintrat som en väldigt liten enhet och ändå kommit igång så bra. Det har inte tagit någon skada av att, vid fotografering och vägning, utsättas för ljus och lyfts på och av vågen två gånger i månaden under vintern. 

 Mvh. Jano.