I dag är det sorg i bigården. Övervintringstestet med fyra hls-ramar på högkant har lugnt och stilla lämnat detta jordeliv under natten. Det var faktiskt väntat med det strul med röveri som var vid bildandet av det lilla samhället under hösten.

 Det resulterade i att samhället ombildades så sent som den 19/9 av bin som skakades av yngelramarna från en vanlig avläggare på lågnormal samt dess drottning. Hls-ramarna var då helt tomma på foder och pollen och de unga bina fick säkert problem med att bygga upp sina protein och fettreserver inför övervintringen. Bina har fått försöka överleva med högre ämnesomsättning som kompensation för brist på kroppsreserver. Det fanns inga spår av utsot eller någon annan åkomma och ramarna var helt renslickade på foder så de har helt enkelt svultit ihjäl. 

 Ramarna med några av de döda bina. Drottningen, som är märkt vit, syns  högt upp på den andra ramen från vänster.