Efter en period med mycket blåsigt och kallt blev det idag relativt lugnt och lite varmare. temperaturen är inte mycket att hurra för men 10 plusgrader och solsken tillåter en snabb titt i kuporna utan att lyfta upp yngelramar. Det har varit och är väldigt kylig vår här på den halländska västkusten men den milda vintern  har gjort att sälgen redan blommar. Den har faktiskt snart blommat över utan att bina kunnat utnyttja den i någon större omfattning på grund av det kyliga blåsiga vädret.

 Samhället som visas på bilderna har övervintrat på två våningar lågnormal med 8 ramar i varje våning. Vinterklungan är helt upplöst och alla ramar är täckta av bin. Det mesta fodret finns fortfarande kvar och därför har drottningen börjat sin äggläggning i undre lådans mörka ramar. När jag särade på ramarna konstaterades  yngel i övre delen på fem av ramarna. Dessa skulle bytts ut mot nya nu men det får ske genom yngeluppflyttning senare. Det finns säkert även yngel i underkanten på motsvarande ramar i övre lådan. Men det går inte att se uppifrån.

  

 Gott om bin och foder  i den övre lådan


 

Undre lådan med den övre avlyft.

Vinterbina har nu tjänat ut , men nya bin föds i allt högre takt. Någon överhängande  panik med större utrymme föreligger inte. Det räcker att byta ut några fulla foderramar mot tomma utbyggda. Hoppas det inte dröjer för länge innan en riktig vårkoll kan göras. Då kommer i första hand båda lådorna fyllas med ramar.

 Den bakre ramen i övre lådan utlyft.

 Det är fantastiskt vad lite foder bina behöver under vintern om man invintrar dem enligt deras eget önskemål. När våren är så här kylig och blåsig som i år så flyger bina inte gärna ut. Pollen och sockerfoder  har de gott om i kupan men vatten måste till. Efter rensningsflygningen brukar jag alltid tillhandahålla vatten i kupan så det inte blir brist på den varan. Det går åt mycket vatten för att lösa upp konserverat pollen och tillverka fodersaft till ynglet. De sista dagarna har det varit så pass flygväder så bina har hämtat vatten själva i trädgårdsdammen.

Ett smidigt sätt att erbjuda bina vatten i kupan.

 Nu måste det väl ändå snart bli vår så det går att göra en riktig genomgång av samhällena. Normalt brukar det göras i mitten på april.