Hej!

 För fem dagar sedan kollades testlådorna Läget i testkuporna. 14 april 2018 .  Det fanns då yngel i alla stadier från ägg till utkrypande bin. Eftersom det inte finns möjlighet att utöka ramantalet i dessa små lådor måste dessa bytas ut. Samtidigt placeras ramarna i horisontalläge på vanligt vis.

 För detta ändamål används nu en 10-ramars och en 8-ramars LN-lådor på tät botten. 

HlS- lådans ramar sattes i mitten på en 8-ramars skattlåda med en avgränsande extra vägg vid varje sida enligt bilden till höger. Flustret är framåt så ramarna sitter på så kallat kallbygge. Från vänster en av HLS-ramarna med foder och pollen. Därefter de två HLS-ramarna med yngel, sedan sattes en LN-ram att yngla i och sist till höger den sista HLS-ramen med foder. 

 Nu är tanken att bina ska bygga ner HLS-ramarna till LN-format innan nästa utökning. Det ska bli intressant att se om denna tanke fungerar.

 

 Testet med LN-ramar är ju enklare att bara lägga ner i en 10-ramars låda med ytterligare en tom ram intill de två yngelramarna. Sedan minskades utrymmet i lådan med den flyttbara väggen här också. Detta samhälle ordnades på så kallat varmbygge med ramarnas långsida mot flustret.  

 Efter denna ommöblering ser det ut så här när det är färdigt. Den gröna till vänster är kupan med HLS-ramarna och till höger lådan med LN-ramarna. Båda samhällena har fått landningsskiva för säkrare inflygning. Nu finns två små samhällen med fungerande unga drottningar i reserv om något  skulle hända med någon av de äldre drottningarna i bigården. Eventuellt får de utvecklas själva och säljas senare under året.

 Detta var den femte vintern med detta test som visar att även relativt små bisamhällen övervintrar utan problem. 

 Mvh. Jano